EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

about

Vedenie cirkvi

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku patrí medzi štátom registrované cirkvi. Prívlastok evanjelická v jej názve vyjadruje, že zvestuje evanjelium: posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

Mgr. Gabriella KOPAS, PhD.

Superintendent

PhDr. Patrik HIPP, PhD. 

Štatutár

Mgr. Svetlana KŐMÍVES FRANCISTI

Rada Slovenskej oblasti

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Rada Slovenskej oblasti

Lýdia Mazúrová

Rada Slovenskej oblasti