EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

about

AUDIO

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku patrí medzi štátom registrované cirkvi. Prívlastok evanjelická v jej názve vyjadruje, že zvestuje evanjelium: posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

Už čoskoro výber kázni z našich zborov

Samuel Javornický

Coming soon

learn more

Gabriella Kopas

Coming soon

learn more

Svetlana K. Francisci

Coming soon

learn more