EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

about

HESLÁ 2024

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku patrí medzi štátom registrované cirkvi. Prívlastok evanjelická v jej názve vyjadruje, že zvestuje evanjelium: posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

HESLÁ  2024

Heslá - zamyslenia na biblické texty na každý deň - budú v roku 2024 zverejnené elektronicky v dvojmesačných vydaniach na našej webovej stránke www.metodisti.sk.

Tento projekt je unikátny v našom prostredí, nakoľko sa na tvorbe úvah podieľajú autori z prostredia slovenského evanjelikalizmu. Jednotlivé čísla zverejníme vždy na našom webe, na podstránke "K stiahnutiu".

Prajeme príjemné čítanie a požehnané chvíle pri Božom slove.
HESLA 2024

JANUÁR 2024

STIAHNI TU
HESLA 2024

FEBRUÁR 2024

STIAHNI TU
HESLA 2024

MAREC 2024

STIAHNI TU
HESLA 2024

APRIL 2024

STIAHNI TU
HESLA 2024

MÁJ 2024

STIAHNI TU
HESLA 2024

JÚN 2024

STIAHNI TU