EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

about

Diakonia

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku patrí medzi štátom registrované cirkvi. Prívlastok evanjelická v jej názve vyjadruje, že zvestuje evanjelium: posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

Diakonia ECM

Diakonia ECM

Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorý aj v tomto roku podprili projekty našej Diakonie. Podporte aj Vy našu službu, staňte sa jej súčasťou!

Podpora 

Minulý rok Diakonia vo veľkej miere pomáhala odídencom z Ukrajiny, ktorí bývali v rodinách.
V zimných mesiacoch poskytla financie na nákup generátorov na Ukrajine.
Diakonia nezabúda ani na osamelých ľudí, ktorí žijú v našom okolí. Pomáha najmä nákupom liekov, jedla, hygienických potrieb a zároveň rozhovormi, modlitbami a prinášaním nádeje, ktorá je v Ježišovi Kristovi.

Adventná zbierka

Pridajte sa k nám a umožnite prežiť štedré Vianoce aj tým, ktorým to život nedoprial.