EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

Máš okolo seba správnych ľudí?

„Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.“ (Lukáš 8,54)

V Biblii sa píše, ako ktosi prišiel z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa.“ Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. (Lukáš 8, 49-55)

Aby si mohol zažiť Kristovu moc, ktorá má moc aj vzkriesiť mŕtvych, musíš mať okolo seba tých správnych ľudí. Tak ako sa nespojí olej s vodou, nemôže byť spojená ani viera s pochybnosťami. Tých, ktorí  hovorili, že je všetkému koniec, „lebo dievča už zomrelo“, Ježiš nepustil do miestnosti. Dnu dovolil vojsť iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi a rodičom dievčaťa. Možno sa ostatní urazili a kritizovali Ho, ale v krízovom okamihu sa musíš obklopiť iba ľuďmi, ktorí pevne stoja na Božom Slove a veria, že pre Ježiša nie je nič nemožné, lebo na Jeho slovo Boh odpovie.

Možno si aj Jairos, otec  zomrelej dcérky v tej chvíli pomyslel: „A je po všetkom. Nedá sa už nič viac urobiť.“ Ale Ježiš mu povedal: „Neboj sa, len ver a bude zachránená.“ Aj ty musíš mať v ťažkých chvíľach pri sebe ľudí, ktorí s tebou pevne veria, že Boh odpovie na tvoje prosby a modlitby. Vtedy zažiješ zázrak a budeš chváliť Boha za to, aký je dobrý a milostivý.Maj vždy na pamäti, že o čo požiada Syn Otca, Ten Mu to dá, lebo Ježišovi bola od Otca daná moc nad všetkým na Nebi, na Zemi i v podsvetí.Drahý Otče, Ty sa nám aj dnes dávaš spoznávať ako Boh života a uzdravenia. Vo svojom Slove k nám hovoríš, že nás nikdy nezanecháš, ani neopustíš.

Ďakujeme, že v Ježišovi máme nádej, ktorú neveriaci svet nevidí. Ďakujeme, že všetky Božie zasľúbenia sú založené na Tvojej láske k nám, aby nás učili úplne Ti dôverovať aj v situáciách, keď sa nám svet bude vysmievať, že je to zbytočné. Nech nám neustále znejú v ušiach Ježišove slová: „Neboj sa, len ver!“ Nech tieto slová prinesú Boží pokoj do nášho života. V mene Ježiš. Amen

Youtube kanál

Biblické minútky Daniel Zajac