EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

about

Výročná konferencia
Festival viery

Evanjelická cirkev metodistická na Slovensku patrí medzi štátom registrované cirkvi. Prívlastok evanjelická v jej názve vyjadruje, že zvestuje evanjelium: posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

VÝROČNÁ KONFERENCIA
FESTIVAL VIERY 2024

Výročná konferencia a Festival viery sa budú konať 19-21.4. v Srňacom (Dolný Kubín). Srdečne pozývame všetkých metodistov na Slovensku na sobotný a nedeľný program na tému "Povolaní a poslaní". Opäť to bude čas spoločenstva, spoznania nových tvárí, vyučovania a workshopov. Progam pre deti bude zabezpečený.

Prihláste sa čo najskôr. Detaily, možnosti ubytovania a stravy nájdete v prihláške.

Miesto konania: Hotel Holiday Park Orava, Srňacie 1, Dolný Kubín
Termín: 19-21. apríl 2024Program:
19.4. (piatok) Výročná konferencia - delegáti zborov a kazatelia (pracovná časť)
20.4. (sobota) Festival viery - vyučovanie a workshopy, spoločenstvo, večer modlitieb a chvál (detský program zabezpečený)

21.4. (nedeľa) - slávnostné bohoslužby - slovom poslúži brat biskup Webb

Táto prihláška je záväzná.
ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA VYPLŇTE SAMOSTATNÚ PRIHLÁŠKU! 
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
 
V prípade otázok kontaktujte predsedajúcu staršiu na  predseda@metodisti.sk ,alebo 
Telefonicky 0948150708) 

Prihlásenie